ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

พิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐเกาหลี

16 Feb 2018   Views 4394 พิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์  ครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐเกาหลี

               เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย ได้ร่วมจัดงานพิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สาธารณรัฐเกาหลี โดยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก และนายโน ควัง – อิล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี เป็นประธานร่วม
               อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและเอกอัครราชทูตได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในทุกด้าน อาทิ การค้า การลงทุน ความมั่นคง การศึกษา และการท่องเที่ยว การครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์นี้ ถือเป็นโอกาสมงคล โดยทั้งสองฝ่าย
มีความมุ่งมั่นที่เสริมสร้างความร่วมมือให้มีความลึกซึ้งมากขึ้น
               การแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์จัดโดยกรมเอเชียตะวันออกและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๗ ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 โดยมีผู้ส่งตราสัญลักษณ์เข้าร่วมการประกวดมากกว่า 140 คน และกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยได้ร่วมกันตัดสินให้นายพุฒิพัฒน์ บุบผา นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากรกรุงเทพฯ เป็นผู้ชนะเลิศ 
               นายพุฒิพัฒน์ฯ ได้ออกแบบตราสัญลักษณ์ โดยนำเลข 60 มาใช้ในการออกแบบ เพื่อสื่อถึงการครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สาธารณรัฐเกาหลี มีสีน้ำเงินและแดงเป็นสีที่ปรากฏในธงชาติของทั้งสองประเทศ โดยเลข 6 ออกแบบเป็นหัวและงวงช้างซึ่งหมายถึงไทย ในขณะที่เลขศูนย์อ้างอิงถึงตรา “แทกึกกิ” (Taegeukgi) หรือหยินและหยางบนธงชาติของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งหมายถึงความสามัคคี และความสมดุล รวมทั้งแสดงถึงความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด นอกจากนี้ เส้นโค้งสื่อถึงความกลมเกลียว ปรองดอง และความสามัคคีด้วย