ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

มหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562

18 Dec 2018   Views 2971 มหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562

 
     หอการค้าจังหวัดตากมีกำหนดจัด “มหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา ครั้งที่ 20” ประจำปี 2562 ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของไทยและเมียนมา ตลอดจนเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชน และประชาชนของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการช่วยรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน และการประหยัดพลังงานด้วย 
     “มหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย - เมียนมา ครั้งที่ 20” ประจำปี 2562 โดยจะใช้เส้นทางข้ามแดนระหว่างอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก ไปยังหมู่บ้านห้วยส้าน จังหวัดเมียวดี เมียนมา ทั้งนี้ ในแต่ละปีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาจำนวนประมาณ 1,000 - 1,200 คน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2543 ถือเป็นงานประเพณีมหกรรมปั่นจักรยานประจำปีที่สำคัญของจังหวัดตาก 
     ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอการค้าจังหวัดตาก โทร 088 – 2781299 , 086-4481131 , 055-564132 หรือ www.takchamber.com เพจ Facebook : Thai-Myanmar Bike 2019 : 20th Year Anniversary โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 และปิดรับสมัครวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 14.00 น.)

* * * * * * * * * *