ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การประชุมร่วมระหว่างเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ประจำ สปป. ลาว กับผู้ว่าฯ ที่มีชายแดนติดกับลาว และจังหวัดใกล้เคียง

14 Aug 2019   Views 2985 การประชุมร่วมระหว่างเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ประจำ สปป. ลาว กับผู้ว่าฯ ที่มีชายแดนติดกับลาว และจังหวัดใกล้เคียง

          เมื่อวันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่างเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ประจำ สปป. ลาว กับผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีชายแดนด้าน สปป. ลาว และจังหวัดใกล้เคียง ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 

          การประชุมดังกล่าวมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายดำรง ใคร่ครวญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เป็นประธานร่วม และอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง ตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีชายแดนติดกับ สปป. ลาว และจังหวัดใกล้เคียง พร้อมคู่สมรส รวม ๑๕ จังหวัด เข้าร่วม 

          ในโอกาสนี้ รักษาการอธิบดีฯ ได้พบหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนางฟองสะหมุด อั่นลาวัน หัวหน้ากรมเอเชีย แปซิฟิกและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว เพื่อแนะนำตัว และหารือแนวทางดำเนินกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ลาว ในปี ๒๕๖๓ เพื่อให้สองประเทศร่วมก้าวต่อไปในอนาคตในฐานะ "หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อความเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน" 

          นอกจากนี้ คณะได้เข้าเยี่ยมชมโครงการความร่วมมือด้านวิชาการไทย-ลาว โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ที่วิทยาลัยเทคนิคทางการเกษตรดงคำช้าง นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นต้นแบบโครงการด้านการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน