เอกสารการประชุมสัมมนา

จีนสั่ง Meituan, Didi และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ปรับปรุงเงื่อนไขแรงงาน Gig Worker

14 Sep 2021   Views 24 จีนสั่ง Meituan, Didi และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ปรับปรุงเงื่อนไขแรงงาน Gig Worker

หน่วยงานกำกับดูแลของจีนเรียกผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตชั้นนำ 10 รายรวมถึง Meituan, Didi Chuxing และ Ele.me เพื่อพูดคุยเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วและแจ้งความต้องการให้แพลตฟอร์มต่าง ๆ ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของแรงงาน Gig Worker แพลตฟอร์มดังกล่าวจะต้องทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับพนักงานส่งอาหาร คนขับรถรับจ้าง และคนงานอื่น ๆ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มดังกล่าวต้องปรับปรุงการกระจายรายได้ วันหยุด และความปลอดภัย หน่วยงานกำกับดูแลกล่าว พร้อมเสริมว่าพวกเขาจะกำหนดและปรับปรุงกลไกการอุทธรณ์เพื่อจัดการกับข้อร้องเรียนจากแรงงาน Gig Worker

ที่มา: https://www.yicaiglobal.com/news/china-orders-meituan-didi-and-other-platforms-to-improve-gig-worker-conditions