เอกสารการประชุมสัมมนา

สิงคโปร์เสนอกฎหมายป้องกันการเเทรกเเซงจากต่างชาติ

14 Sep 2021   Views 22

เมื่อ 13 กันยายน 64 มหาดไทยสิงคโปร์ได้เสนอกฎหมายป้องกันการเเทรกเเซงจากต่างชาติ (Foreign Interference (Countermeasures) Bill) ต่อการเมืองภายในประเทศต่อรัฐสภาสิงคโปร์ โดยกฎหมายดังกล่าวจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถลบเนื้อหาที่ไม่เป็นมิตรบนสื่อออนไลน์ เช่น การปลุกระดมความรุนแรงหรือสร้างความเเตกเเยกระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสิงคโปร์ รวมถึงสามารถออกคำสั่งเพื่อเเก้ไขเนื้อหาที่เห็นว่าไม่ถูกต้อง

ที่มา: https://indianexpress.com/article/world/singapore-submits-bill-to-fight-foreign-interference-7506491/