เอกสารการประชุมสัมมนา

รัฐบาลลาวและ LICA ลงนามหนุนเศรษฐกิจดิจิทัลในลาว

12 Oct 2021   Views 44

กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร (MTC) และ The Lao ICT Commerce Association (LICA) ได้ลงนามใน MOU เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศเริ่มต้นด้านดิจิทัลของลาว และผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม เป้าหมายอื่น ๆ คือการสร้างนโยบายที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนเป็นจุดเชื่อมต่อสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในการสร้างนวัตกรรมและการสร้างความสามารถทางดิจิทัล MOU ลงนามโดยอธิบดีกรมวางแผนและความร่วมมือ MTC นาย Phoukhong Chithoublok และประธาน LICA นาย Thanousone Phonamat แม้ว่า MOU จะเพิ่งได้รับการลงนามเมื่อไม่นานนี้ แต่ LICA และ MTC ได้เริ่มดำเนินการในรายการกิจกรรมและโปรแกรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการร่วมกันอย่างประสบความสำเร็จและยั่งยืน

ที่มา: https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Govt_LICA_198.php