เอกสารการประชุมสัมมนา

งานสัมมนา “ไขประตูสู่การลงทุนในเมียนมา”

30 Sep 2016   Views 14869 งานสัมมนา “ไขประตูสู่การลงทุนในเมียนมา”

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสภาธุรกิจไทย – เมียนมาร์ และสมาคมไทย – พม่า เพื่อมิตรภาพ จัดงานสัมมนา “ไขประตูสู่การลงทุนในเมียนมา” ที่ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ภาคเอกชนไทยเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเมียนมา โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีภาคเอกชนไทยให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่งกว่า 250 คน


งานสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และนายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์ บรรยายเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจเมียนมา และกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพที่ไทยควรลงทุน นอกจากนี้ ยังได้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชนของเมียนมา โดยมี ดร. Mar Lar Myo Nyunt จาก Directorate of Investment and Company Administration นาย Moe Kyaw และนาย Ye Min Aung จากสหพันธ์หอการค้าและอุตสาหกรรมสหภาพเมียนมา ซึ่งได้บรรยายถึงกฎระเบียบและมาตรการทางการลงทุนใหม่ ๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนในเมียนมา และโอกาสในการขยายฐานการผลิตของไทยในพื้นที่ต่าง ๆ ของเมียนมา 
การสัมมนาในครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ และจากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งทำให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้รับรู้ถึงศักยภาพในการเข้าไปลงทุนในภูมิภาคต่าง ๆ ของเมียนมา และพื้นฐานที่จำเป็นในการลงทุน รวมถึงมาตรการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการสัมมนาดังกล่าวได้ที่ลิงค์ดังต่อไปนี้

ข้อมูลการสัมมนา