ปกิณกะ

รายการจับตาเอเชียตะวันออก

29 Mar 2021   Views 91

ตารางการออกอากาศ " จับตาเอเชียตะวันออก"

1. คนไทยกับการเรียนภาษาเขมร

2. ไทย - อินโดนีเซีย ใกล้กันกว่าที่คิด (ตอนที่ 1)

3. ไทย - อินโดนีเซีย ใกล้กันกว่าที่คิด (ตอนที่ 2)

4. สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการไปศึกษาต่อประเทศจีน

5. เศรษฐกิจเวียดนาม หลังโควิด - 19

6. จับตาข่าวเด่นเอเชียตะวันออกรอบสัปดาห์

7. เซอลามัต ปากี: เปิดประสบการณ์นักเรียนทุนรัฐบาลไทยในอินโดนีเซียและมาเลเซีย

8. ซินจ่าว อันยอง เปิดประสบการณ์นักเรียนทุนรัฐบาลไทยในเวียดนามและเกาหลีใต้

9. ไทย - สิงคโปร์ มีอะไรมากกว่าข้าวมันไก่ (ตอนที่ 1)

10. ไทย - สิงคโปร์ มีอะไรมากกว่าข้าวมันไก่ (ตอนที่ 2)

11. จีนในวันที่ไม่มีความยากจนเหลืออยู่

12. มองเอเชียตะวันออกผ่านโลกกาแฟ

13. จับตานโยบายบุตรคนที่ 3 ในจีน / Promptpay-Paynow การโอนเงินไทย-สิงคโปร์ / Phoenix Bay โมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนของญี่ปุ่น / เวียดนามขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม / เทคโนโลยี 5G ของไต้หวัน"