การเมืองและเศรษฐกิจ

อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับที่ 2 ของเซี่ยงไฮ้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564

06 Aug 2021   Views 72 อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับที่ 2 ของเซี่ยงไฮ้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 เซี่ยงไฮ้มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศกว่า 1.8 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมี EU อาเซียน และสหรัฐฯ เป็นคู่ค้า 3 อันดับแรก มีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.8 ร้อยละ 18.8 และร้อยละ 5.2 ตามลําดับ นอกจากนี้ มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของวิสาหกิจต่างชาติทะลุ 1.1 ล้านล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 61.8 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศรวม และมูลค่าการค้าระหว่างประเทศสําหรับสินค้าเทคโนโลยีชั้นสูงทะลุ 3.5 แสนล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศรวม

* * * * * * * *


ที่มา: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

http://sh.xinhuanet.com/2021-07/27/c 1310088151.htm