การเมืองและเศรษฐกิจ

เซี่ยงไฮ้ลงนามเปิดตัว 60 โครงการลงทุนต่างชาติมูลค่ารวมกว่า 5.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

10 Aug 2021   Views 58 เซี่ยงไฮ้ลงนามเปิดตัว 60 โครงการลงทุนต่างชาติมูลค่ารวมกว่า 5.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อ 28 กรกฎาคม 2564 60 เซี่ยงไฮ้เปิดตัว 60 โครงการลงทุนต่างชาติมูลค่ารวมกว่า 5.8พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในจํานวนนี้มี 36 โครงการที่เกี่ยวกับวงจรรวม/ ยาชีวภาพ/ AI/วัสดุใหม่/ สุขภาพ/ รถยนต์/ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์/ อุปกรณ์ชั้นสูง/ สิ่งบริโภคแฟชั่น คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมี 24 โครงการมีมูลค่าสูงกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ยังมี 5 โครงการมาจากบริษัทในกลุ่ม Fortune 500

* * * * * * * *


ที่มา: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้