การเมืองและเศรษฐกิจ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดงานสัมมนานักธุรกิจไทยในเซี่ยงไฮ้ ประจำปี 2557 หัวข้อ "E-commerce : โอกาสทองที่ธุรกิจไทยน่าลอง"

28 Apr 2014   Views 21495 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดงานสัมมนานักธุรกิจไทยในเซี่ยงไฮ้ ประจำปี 2557 หัวข้อ "E-commerce : โอกาสทองที่ธุรกิจไทยน่าลอง"

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดงานสัมมนานักธุรกิจไทยในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “E-commerce : โอกาสทองที่ธุรกิจไทยน่าลอง” ที่โรงแรม Renaissance Shanghai Yangtze โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก


งานสัมมนานักธุรกิจไทยเป็นกิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ฯ และศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) ณ นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งมีกำหนดจัดเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์สำหรับนักธุรกิจไทยในจีน รวมถึงเป็นเวทีในการกระชับสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและนักธุรกิจไทยในพื้นที่ โดยงานสัมมนาในครั้งนี้ Mr. Steven Jin ประธานกรรมการฝ่ายบริหารบริษัท Shanghai Yiguo E-commerce ซึ่งเป็นธุรกิจจำหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์รายใหญ่ของจีน ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรมาบรรยายสรุปภาพรวมตลาด E-commerce ของจีน พร้อมทั้งถ่ายทอดมุมมองด้านโอกาสทางธุรกิจออนไลน์ และผลสำเร็จจากการร่วมมือกับหน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้องในการนำสินค้าเกษตรไทยมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคจีนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.Yiguo.com

นอกจากการบรรยายดังกล่าวแล้ว คุณสันติพงษ์ มนัสช่วง และ Ms. Clair Qin เจ้าของกิจการ Teavase ผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจร้านค้าออนไลน์ใน www.Taobao.com ยังได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานสัมมนาฯ โดยได้ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ที่ได้จากการทำธุรกิจ E-commerce ในจีน และโอกาสสำหรับนักธุรกิจไทยรายใหม่ที่สนใจจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ด้วย

งานสัมมนาดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ผู้เข้าร่วมงานได้ให้ความสนใจสอบถามปัญหาจากวิทยากรทั้ง 3 ท่านอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่ศึกษาด้านบริหารธุรกิจและมีความสนใจประกอบกิจการขายสินค้าออนไลน์เข้าร่วมด้วย ซึ่งผู้ร่วมงานได้แสดงความขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ได้จัดงานสัมมนาที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในจีน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนาลักษณะดังกล่าวของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสต่อไปอ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจาก : กระทรวงการต่างประเทศ