การเมืองและเศรษฐกิจ

ทีมประเทศไทยร่วมผลักดัน SMEs ไทย รุกตลาดเมียนมา

21 Jun 2017   Views 5527 ทีมประเทศไทยร่วมผลักดัน SMEs ไทย รุกตลาดเมียนมา

          เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายณรงค์ บุญเสถียรงวงศ์ อัครราชทูต ได้เป็นผู้แทนให้การต้อนรับคณะและให้การบรรยายสรุป ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมด้วยนายผกายเนติ์ เล่งอี้ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง และนายวุฒิชัย เสริมส่งสกุลชัย ผู้แทนสมาคมธุรกิจไทยในเมียนมา ในการบรรยายสรุปเรื่องภาพรวมตลาด ช่องทางการลงทุน และกฏระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนในเมียนมา ให้แก่คณะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในโอกาสเดินทางเยือนเมียนมา เพื่อผลักดันขยายตลาดและช่องทาง SMEs จากไทยในเมียนมาต่อไป
          โครงการดังกล่าว  ดำเนินการโดยหอการค้าไทยและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SME เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC and SMEs Challenges: Next Steps – Business Matching) นำโดยคุณนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 32 บริษัท เดินทางเยือนกรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2560 โดยคณะยังมีกำหนดการทำกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Business Matching) กับนักธุรกิจเมียนมา การเข้าพบหน่วยงานด้านการค้าและการลงทุนของเมียนมา และการศึกษาสภาพตลาดและผู้บริโภคของเมียนมาด้วย
          สถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการขยายช่องทางการค้าและการลงทุนในทุกภาคส่วนจากไทยไปยังเมียนมา ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพและทิศทางการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในขณะเดียวกันก็ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องกับภาคส่วนธุรกิจของไทย โดยเฉพาะในเรื่องกฏระเบียบ พฤติกรรมผู้บริโภค และแนวทางการทำธุรกิจในเมียนมา เพื่อป้องกันและลดปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้กับนักลงทุนจากไทย ควบคู่กันไปด้วยTags:   Myanmar