การเมืองและเศรษฐกิจ

ภูมิภาคคันไซภายใต้สถานการณ์ COVID-19

10 Jun 2020   Views 344 ภูมิภาคคันไซภายใต้สถานการณ์ COVID-19

ภาพจาก : https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_3656281


คันไซ หรือญี่ปุ่นตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่ใน 7 จังหวัด ได้แก่ โอซากา มิเอะ ชิกะ เกียวโต เฮียวโกะวากายามะ และนาระ ถือได้ว่าเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจต่อญี่ปุ่น โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในภูมิภาค (Gross Regional Product – GRP) มีมูลค่า 89 ล้านล้านเยน (852.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นร้อยละ 17.3 ของ GDP ญี่ปุ่น และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 18 ของโลก

สถาบันวิจัยหลายแห่งวิเคราะห์ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคคันไซ โดยเฉพาะภายหลังการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 7 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

1. การบริโภคของประชาชนในภูมิภาคคันไซลดลงประมาณ 8.493 แสนล้านเยน หรือประมาณร้อยละ 1 ของ GRP ของคันไซ
2. ภูมิภาคคันไซจะสูญเสียรายได้จากการส่งออก 2.958 แสนล้านเยน และรายได้จากการท่องเที่ยว 2.387 แสนล้านเยน รวมความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 5.345 แสนล้านเยน และส่งผลให้ GRP ของคันไซขยายตัวลดลงร้อยละ 0.6 ส่งผลให้ GRP เป็น 0 หรือติดลบในปี 2563
3. ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนสินค้าด้านสุขอนามัยและเวชภัณฑ์ที่สำคัญ เช่น หน้ากากอนามัย

ด้วยเหตุนี้ หลายบริษัทในภูมิภาคคันไซจึงได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปรับสายการผลิตของบริษัทให้เข้ากับสภาวะตลาด และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ตัวอย่างดังนี้

1. บริษัท Yamamoto (จังหวัดโอซากา) ผู้ผลิตชุดดำน้ำ wetsuit ได้นำวัสดุสำหรับทำ wetsuit ซึ่งยืดหยุ่นและกันน้ำได้มาพัฒนาเป็นแผ่นคลุมหน้ากากอนามัย “Biola 3 mask cover” เพื่อช่วยให้สามารถใช้หน้ากากอนามัยซ้ำได้ โดยเริ่มผลิตจำหน่ายให้สถานพยาบาลผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว
2. บริษัท Koushi Chemical Industry (จังหวัดโอซากา) ผู้ผลิตอุปกรณ์พลาสติกสำหรับอุปกรณ์สำนักงาน เช่น มือจับสำหรับลิ้นชักเก็บของ อยู่ระหว่างพัฒนาอุปกรณ์เสริมสำหรับมือจับบานประตูเลื่อน (Door Handle Attachment) ที่จะช่วยให้สามารถเลื่อนประตูโดยใช้แขน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการใช้มือสัมผัส จะจัดจำหน่ายในเดือนพฤษภาคม 2563 โดยให้บริการภายในสถานพยาบาลเป็นหลัก
3. บริษัท Kimura Soap (จังหวัดโอซากา) ผู้ผลิตสบู่ ได้หันมาพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชั่นทามือ (Hand Milk) ที่ช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับมือ ลดการแห้งแตกของมือจากการที่ต้องล้างมือบ่อย รวมทั้งอยู่ในระหว่างการพัฒนาน้ำยาซักหน้ากากอนามัยสำหรับฆ่าเชื้อโรค
4. บริษัท Takara Shuzo (จังหวัดเกียวโต) ผู้ผลิตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องปรุงอาหาร ได้เพิ่มปริมาณการผลิตแอลกอฮอล์เอทานอลสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม เพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตามคำขอของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่น
5. บริษัท Shiwa seiki (จังหวัดวากายามะ) ผู้ผลิตเครื่องจักรทอผ้าชั้นนำของญี่ปุ่น ได้พัฒนาโปรแกรมทอผ้าหน้ากาก 3D ซึ่งรับกับรูปหน้าของผู้สวมใส่ รวมทั้งมีช่องสำหรับใส่แผ่นกรองอากาศ โดยใช้เวลาผลิตภายใน 8 นาที
6. บริษัท Leg Knit Kurisu ผู้ผลิตถุงเท้ารายใหญ่ของ จ.นาระ มีแผนที่จะผลิตหน้ากากอนามัยออกจำหน่าย
7. บริษัท Ohgi Technological Creation (จังหวัดชิบะ) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คาร์บอน ได้พัฒนาแผ่นกรองอากาศสำหรับใส่ในหน้ากากอนามัย โดยเป็นแผ่นกรองอากาศ 2 แผ่นคู่ ได้แก่ แผ่นกรองอากาศแบบที่ใช้ในเครื่องฟอกอากาศ ช่วยในการดูดกลิ่นและสิ่งสกปรก โดยได้รับความสนใจจากทั้งลูกค้าภายในประเทศและลูกค้าภายนอกประเทศ เช่น จีน ไต้หวัน เป็นต้น

นอกจากนี้ เพื่อบรรเทาปัญหาหน้ากากอนามัยและแว่น goggles ขาดตลาด ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ Kiyokazu Nakajima ประจำ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอซากา ได้ร่วมมือกับบริษัท Charmant ผู้ผลิตกรอบแว่นตา คิดค้นการทำหน้ากากคลุมหน้า (Face Shield) จากแฟ้มใสขนาด A4 โดยใช้ประกอบกับกรอบหน้ากาก ที่ทำจากเรซินขึ้นรูปโดยเครื่องพิมพ์ 3D โดยมีต้นทุนการผลิตต่อชิ้นเพียง 100 – 340 เยน ซึ่งเปิดให้สาธารณชนใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่สงวนลิขสิทธิ์ทางเว็บไซต์ http://www.project-engine.org/faceshield.html


* * * * * * * * * * * *

สำนักงานเลขานุการกรม
กรมเอเชียตะวันออก
มิถุนายน ๒๕๖๓