สังคมและสิ่งแวดล้อม

เจ้อเจียงเริ่มก่อสร้างโครงการทําความร้อนพลังงานนิวเคลียร์แห่งแรกของมณฑล

16 Aug 2021   Views 70 เจ้อเจียงเริ่มก่อสร้างโครงการทําความร้อนพลังงานนิวเคลียร์แห่งแรกของมณฑล

เมื่อ 28 กรกฎาคม 2564 รัฐบาลเมืองเจียซิงในมณฑลเจ้อเจียง จับมือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฉิงซานก่อสร้างโครงการทําความร้อนโดยใช้พลังงานนิวเคลียร์แห่งแรกของมณฑล เพื่อตอบสนองเป้าหมาย Carbon Peak และ Carbon Neutrality ของประเทศ โดยตั้งเป้าจะสร้างเฟสแรกแล้วเสร็จและใช้งานภายในปีนี้ เพื่อให้บริการความร้อนโดยใช้พลังงานนิวเคลียร์แก่ชุมชนในพื้นที่ 4.64 แสนตารางเมตรและจะขยายขอบเขตการให้บริการความร้อนโดยใช้พลังงานนิวเคลียร์เป็น 4 ล้านตารางเมตรภายในปี 2568

* * * * * * * *

ที่มา: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

https://power.in-en.com/html/power-2393413.shtml