ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “Envisioning the Future : Thailand-Japan Strategic Economic Partnership”

01 Jul 2021   Views 759 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “Envisioning the Future : Thailand-Japan Strategic Economic Partnership”

มองอนาคตหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เชิงเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจัดสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “Envisioning the Future : Thailand-Japan Strategic Economic Partnership” เพื่อรับฟังมุมมองและข้อเสนอแนะจากผู้แทนภาครัฐ ผู้บริหารภาคเอกชนชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการในระดับแนวหน้าของญี่ปุ่นและไทยต่อการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่นภายใต้โอกาสและความท้าทายในปัจจุบัน อาทิ การปรับโครงสร้างฐานการผลิตในภูมิภาคของบริษัทเอกชนญี่ปุ่นขนาดใหญ่ และสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ซึ่งทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นตระหนักถึงการเสริมสร้างความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานโดยมุ่งส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ ภายใต้บริบทดังกล่าว ไทยควรต้องปรับตัวเสริมสร้างจุดแข็ง และเพิ่มพูนศักยภาพทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจการค้าการลงทุนของภาคเอกชนญี่ปุ่นได้อย่างยั่งยืนอย่างไร มาร่วมกันหาคำตอบกันในการสัมมนาฯ ตามรายละเอียดดังนี้

หัวข้อ Envisioning the Future : Thailand-Japan Strategic Economic Partnership
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาษาไทย - ญี่ปุ่น (ล่ามแปลพร้อม)
ช่องทาง ZOOM Webinar ลงทะเบียนฟังสัมมนาตั้งแต่วันนี้ – 19 กรกฎาคม 2564
*ช่องทางการลงทะเบียน https://forms.gle/yqhxG6vKsqcPNaYk9

** สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ทีมงานจะจัดส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมการสัมมนาไปยังอีเมลของท่านเพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนวันสัมมนา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด (บริษัทผู้ดำเนินการจัดงานสัมมนา)
สาวิณี โอฬารศิริศักดิ์ โทร: 086-892-6655 E-mail: savinee@mediator.co.th