ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมเอเชียตะวันออกที่ 5/2564 เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูล และประสานงานด้านความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้

03 Sep 2021   Views 88 ประกาศกรมเอเชียตะวันออกที่ 5/2564 เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูล และประสานงานด้านความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูล และประสานงานด้านความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ จำนวน 1 อัตรา โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่: https://drive.google.com/file/d/1yAj2NCFeecipRrM50_24A7vIri97bAsv/view?usp=sharing