ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม EAU Clubhouse Session ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “จับตาเศรษฐกิจเวียดนามท่ามกลางโควิด-19 จากมุมมอง Gen Y ชาวไทยในเวียดนาม“

04 Oct 2021   Views 35 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม EAU Clubhouse Session ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “จับตาเศรษฐกิจเวียดนามท่ามกลางโควิด-19 จากมุมมอง Gen Y ชาวไทยในเวียดนาม“

เปิดประสบการณ์ตรงจากเวียดนาม! ตอบทุกข้อสงสัยที่หลายคนอยากรู้เกี่ยวกับสภาพ..เศรษฐกิจเวียดนามท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19

East Asia Watch กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับฟัง Clubhouse Session ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “จับตาเศรษฐกิจเวียดนามท่ามกลางโควิด-19 จากมุมมอง Gen Y ชาวไทยในเวียดนาม“

ร่วมพูดคุยและเปลี่ยนกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ชาวไทยในเวียดนามทั้ง 4 ท่าน ที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างเจาะลึกถึงการดำเนินธุรกิจในเวียดนาม มุมมองต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจของเวียดนาม พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป จนถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจ startup ในเวียดนาม และไลฟ์สไตล์โดนๆ ของวัยรุ่นเวียดนาม ดำเนินรายการโดย East Asia Unit กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ

แล้วพบกัน ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 19.30 น. ผ่านทาง Clubhouse ได้ที่ https://www.clubhouse.com/event/MzrwRoow หรือ Scan QR code ร่วมงานได้ตามภาพประชาสัมพันธ์ด้านล่าง