ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาส “ฉลองครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย – เมียนมา” (70th Anniversary of Thailand – Myanmar Diplomatic Relations)

30 Apr 2018   Views 6148

               กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาส “ฉลองครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย – เมียนมา” (70th Anniversary of Thailand – Myanmar Diplomatic Relations) ซึ่งจัดโดยสถาบันไทยคดีศึกษา โดยจะมีขึ้นในวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
               ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย
๑. การปาฐกถาและบรรยายพิเศษ โดย ผู้แทนจากประเทศเมียนมาและนักวิชาการจากหลายสาขา อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ จิตรกรรม สถาปัตยกรรม มานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม
๒. การจัดนิทรรศการจำลองภาพจิตรกรรมอุโบสถวัดมหาเตงดอจี เมืองสะกาย เขตมัณฑะเลย์
๓. การแสดงโขนจากประเทศเมียนมา
      - กำหนดการโดยรายละเอียด ที่นี่
      - โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/i5hwNg (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
      - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๖๑๓ ๓๒๐๓ – ๕ ต่อ ๒๒, ๓๑ และ ๑๙ (ในวันและเวลาราชการ)