ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการของสำนักงานเลขานุการกรม กรมเอเชียตะวันออก

17 Jul 2018   Views 4177

ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการของสำนักงานเลขานุการกรม กรมเอเชียตะวันออก
อ้างถึงประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 21/2561 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่โครงการ East Asia Unit จำนวน 1 อัตรานั้น

กรมเอเชียตะวันออก ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ดังกล่าว เข้ารับการสอบในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.30 น. โดยขอให้มารายงานตัวเวลา 08.30 น. ที่ประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ (ฝั่งถนนพระรามที่ 6) พร้อมนำบัตรประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ภายหลังการสอบ สามารถติดตามผลการคัดเลือกได้ที่เว็ปไซต์ www.mfa.go.th และ www.eastasiwatch.in.th ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561

ตรวจรายชื่อและติดตามรายละเอียดได้ที่
http://www.mfa.go.th/…/91662-ประกาศกรมเอเชียตะวันออก-ที่-๒๒…