ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ ๑๔/๒๕๖๓ เรื่อง การเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานวิจัย

05 Oct 2020   Views 150

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 14/2563