ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ ๑๘/๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานวิจัย

06 Nov 2020   Views 23

ประกาศกรมเอเชียตะวันออกที่ 18/2563