ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเลเซีย รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการประกวดในโครงการ Young Inventors Challenge (YIC) Special Edition ประจำปี 2021

10 Feb 2021   Views 553

สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเลเซีย  (The Association of the science, Technology and Innovation  - ASTI) รับสมัครนักเรียนจากประเทศไทยอายุ 13 – 17 ปี ทีมละ 4-5 คน เข้าร่วมการประกวดในโครงการ Young Inventors Challenge (YIC) Special Edition ประจำปี 2021 เพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ภายใต้หัวข้อ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่
2 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://www.asti.org.my/yic2021/