ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 4/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ East Asia Unit

15 Mar 2021   Views 103 ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 4/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ East Asia Unit