ข่าวเด่น

โครงการ "บัวแก้วปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19" โดยกรมเอเชียตะวันอออก กระทรวงการต่างประเทศ

14 Sep 2021   Views 23 โครงการ "บัวแก้วปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19" โดยกรมเอเชียตะวันอออก กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก พร้อมนางนิพดา เขียวอุไร เลขานุการกรมฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมฯ จัดกิจกรรม "บัวแก้วปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19" โดยได้มอบอาหารและน้ำดื่ม จำนวน 300 ชุด เพื่อช่วยเหลือชุมชนริมทางรถไฟมักกะสันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสโควิด-19 โดยได้ส่งมอบสิ่งของผ่านสำนักงานเขตราชเทวี ณ สำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และมีนางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตราชเทวี และประธานชุมชนริมทางรถไฟมักกะสันเป็นผู้แทนรับมอบ

ในโอกาสนี้ อธิบดีฯ และผู้แทนกรมฯ ได้ร่วมแบ่งปันอาหารและเครื่องดื่มส่วนหนึ่งใน “ห้องปันสุข” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของสำนักงานเขต โดยผู้ที่ประสงค์จะสนับสนุนข้าวสาร อาหารแห้ง ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สามารถบริจาคสิ่งของช่วยเหลือที่ห้องปันสุขผ่านสำนักงานเขตได้โดยตรงช่วงเวลา 9.00-16.00 น.

* * * * * * * * *
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมเอเชียตะวันออก
กันยายน 2564