ข่าวเด่น

ไทย-ฟิลิปปินส์หารือสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศและเตรียมความพร้อมจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JCBC) ครั้งที่ ๖

27 Sep 2021   Views 49 ไทย-ฟิลิปปินส์หารือสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศและเตรียมความพร้อมจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JCBC) ครั้งที่ ๖

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือนายเตโอโดโร โลเปซ ล็อกซิน จูเนียร์ รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ เกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ ทั้งสองฝ่ายยืนยันความพร้อมในการจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission on Bilateral Cooperation - JCBC) ครั้งที่ ๖ เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันอย่างรอบด้าน

* * * * * * * *

กรมเอเชียตะวันออก
กระทรวงการต่างประเทศ
กันยายน 2564