ข่าวเด่น

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หารือผ่านระบบทางไกลกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติ

08 Oct 2020   Views 241 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หารือผ่านระบบทางไกลกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือผ่านระบบทางไกล กับนายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม

ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง ทั้งสองประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการประสานงานที่ใกล้ชิดและการหารือระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการขยายความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติ โดยเฉพาะการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานระหว่างกัน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในบริบทหลังโควิด-19

ในโอกาสนี้ ฝ่ายไทยได้แสดงความชื่นชมต่อการเป็นประธานอาเซียนของเวียดนามในปีที่มีความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19 และแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของเวียดนามจนสิ้นวาระในเดือนธันวาคม 2563 ในขณะที่ ฝ่ายเวียดนามได้ขอบคุณฝ่ายไทยที่ได้ให้ความร่วมมือและแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ในการแก้ปัญหา IUU Fishing (Illegal Unreported and Unregulated Fishing) หรือการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม ซึ่งเวียดนามได้รับ “ใบเหลือง” ตั้งแต่ปี 2560 และในฐานะประธานอาเซียน ได้พยายามผลักดันการแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นประเด็นเร่งด่วนของอาเซียน

* * * * * *

สำนักงานเลขานุการกรม
กรมเอเชียตะวันออก
กันยายน 2563