ข่าวเด่น

ไทย - เวียดนาม : ร่วมมือสู้โควิด-19 /ฉลองครบรอบความสัมพันธ์ 45 ปี ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง

10 Nov 2020   Views 49

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้หารือทางโทรศัพท์กับนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีในบริบทหลังโควิด-19 โดยเฉพาะการส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตและความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค การส่งเสริมความร่วมมือในธุรกิจ e-commerce และดิจิทัล รวมทั้งการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 45 ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 2564 และความร่วมมือระหว่างกันในอาเซียน โดยในโอกาสดังกล่าว นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่ภาคกลางของเวียดนาม ซึ่งไทยได้มอบเงินบริจาคจำนวน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐแก่ฝ่ายเวียดนามเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย

ในระหว่างการหารือ ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง (Strengthened Strategic Partnership) ระหว่างไทยกับเวียดนาม รวมทั้งพิจารณาจัดการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ไทย - เวียดนาม (Joint Cabinet Retreat: JCR) ครั้งที่ 4 ในปี 2564 หลังจากที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายแล้ว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 45 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน

ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ผ่านการลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน การส่งเสริมความร่วมมือในธุรกิจ e-commerce และดิจิทัล ซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในไทยและเวียดนาม รวมทั้งการจัดตั้งกลไกเพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการลงทุนเพื่อเป็นช่องทาง ในการส่งเสริมโอกาสการลงทุนในทั้งสองประเทศ

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในภูมิภาคด้านต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและการบริหารจัดการแม่น้ำโขง ตลอดจนความร่วมมือในกรอบอาเซียน รวมถึงความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค​ (RCEP) ด้วย โดยไทยแสดงความชื่นชมเวียดนามในการ ทำหน้าที่ประธานอาเซียน และยินดีที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 และการประชุมสุดยอด ที่เกี่ยวข้องที่เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดในสัปดาห์หน้า

* * * * * * *

สำนักงานเลขานุการกรม
กรมเอเชียตะวันออก
พฤศจิกายน 2563