ค้นหา

 
Found: 27

... การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย “ปรับมุมมองเศรษฐกิจการค้าอินโดนีเซีย เพิ่มโอกาสสินค้าอาหารไทยในแดนอิเหนา”

... เพิ่มโอกาสสินค้าอาหารไทยในแดนอิเหนา” เพื่อให้ข้อมูลและความรู้แก่ผู้ประกอบการสินค้าอาหารของไทยเกี่ยวกับการทำธุรกิจในอินโดนีเซีย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างสองฝ่ายต่อไป                    งานสัมมนาฯ ...

เวียดนามกับการเป็นตลาด BPO ด้าน IT

... เป็นประเทศผู้นำด้านการลงทุนและจ้างงานแบบ BPO ซึ่งได้นำธุรกิจแบบ BPO มาปรับใช้ในหลายรูปแบบ อาทิ Call Center การบริการด้านธุรการ ... ... กรมเอเชียตะวันออก  เมษายน 2563   ที่มา :  (1) ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทย ณ นครโฮจิมินห์ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ...

ทย - มาเลเซีย : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มข้น

... 2561 ตุน ดร. มหาธีร์ บิน โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เดินทางเยือนไทยโดยเป็นแขกของรัฐบาลไทย เพื่อรับมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง จากมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ...

เมียนมา : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติของไทย

... ความร่วมมือส่งเสริมการค้าและการลงทุน นายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับประธานาธิบดีเมียนมาว่า ไทยจะส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปทำธุรกิจในเมียนมาอย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม และประธานาธิบดีเมียนมาก็พร้อมที่จะดูแลนักธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนในเมียนมาให้ได้รับความสะดวกด้วยเช่นกัน  ...
Myanmar

การเติบโตของธุรกิจออนไลน์ในฮ่องกง (ตอนแรก)

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในฮ่องกง บทนำเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์              ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทำให้ธุรกิจ e-commerce เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน เพราะในปัจจุบันเริ่มมีการเปิดร้านค้าบนโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น ...

ทีมประเทศไทยร่วมผลักดัน SMEs ไทย รุกตลาดเมียนมา

... โดยในขณะเดียวกันก็ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องกับภาคส่วนธุรกิจของไทย โดยเฉพาะในเรื่องกฏระเบียบ พฤติกรรมผู้บริโภค และแนวทางการทำธุรกิจในเมียนมา เพื่อป้องกันและลดปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้กับนักลงทุนจากไทย ควบคู่กันไปด้วย
Myanmar

จับตาทิศทางการเติบโตของเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ นครเฉิงตู

... รวมทั้งไทยที่จะพิจารณาเข้ามาร่วมลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพ โดยธุรกิจและบริการที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนไทย ได้แก่ ด้านบริการ ธุรกิจโรงแรมหรือการบริหารจัดการเกี่ยวกับโรงแรม โรงพยาบาลระดับไฮเอนด์ อาจกล่าวได้ว่า เขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ ...

เฉิงตู ทำเลทองครองอันดับหนึ่งของเมืองที่มีการลงทุนจากต่างชาติในจีนตอนใน

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู แม้ว่าในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ... ... – ค้าส่ง (328 ราย) ธุรกิจบริการพาณิชยกรรม (128 ราย) ธุรกิจเทคโนโลยีทางการสื่อสารและธุรกิจซอฟต์แวร์ ...

เส้นทางเศรษฐกิจ "R3A+" : ผ่าน สปป. ลาว สู่ประเทศไทย (ตอนที่ 2)

... ต้องนำมุมมองความคิดทางธุรกิจของคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่มาบูรณาการเข้าด้วยกัน จึงจะเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ของตนเองที่ยากต่อการลอกเลียนแบบ” พศิน อุตวงค์ นัธุรกิจทย เจ้าของแบรนด์ “Mandarin Best” สปป.ลาว คือประเทศที่คั่นกลางระหว่างจีนและไทย ซึ่งเป็นจุดครึ่งทางและทางผ่านของเส้นทางขนส่ง ...
R3A R3A+

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดการบรรยายให้คณะ ROC ขอนแก่น และ สศช.

... ฝ่ายลาวจะปฏิเสธที่จะพิจารณา นอกจากนี้ ยังพบว่า มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เริ่มรับบทบาทเป็น organiser รับจัดการประชุมจับคู่ธุรกิจ (business matching) และสัมมนาทางวิชาการให้แก่ภาครัฐและเอกชนของไทย ซึ่งผ่านมา แขวงต่าง ๆ ของ สปป. ลาว ได้อำนวยความสะดวกให้ด้วยดี แต่เริ่มมีเสียงสะท้อนว่า ยังไม่ก่อให้เกิดการค้าการขายอย่างแท้จริง 
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date